ĐẦU – ĐUÔI ĐẶC BIỆT

 LẤY SỐ ĐỀ ĐẦU – ĐUÔI VIP MIỀN BẮC

+Với thẻ nạp 500.000 VNĐ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác 100%, Nạp thành công anh chị sẽ nhận được Đầu- Đuôi  từ Hội Đồng. Chính Xác Tuyệt đối hôm nay

+ Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 5 cái 100k )

+ Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

+ Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

*Chú ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

Tư Vấn Trực Tiếp hoặc Nạp Thẻ:

 Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

  Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC
NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
HÔM NAY
13/10/2019  Đầu 4– Đuôi 8 Win Đầu Đuôi 8 
12/10/2019  Đầu 3- Đuôi 6 Miss
11/10/2019  Đầu 2- Đuôi 5 Miss
10/10/2019  Đầu 4– Đuôi 5 Win Đầu 4
09/10/2019  Đầu 8– Đuôi 4 Win Đầu Đuôi 4
08/10/2019  Đầu 3- Đuôi 6 Miss
07/10/2019  Đầu 0– Đuôi 0 Win Đầu Đuôi 0 
06/10/2019  Đầu 4- Đuôi 4 Miss
05/10/2019  Đầu 5– Đuôi 8 Win Đầu 5
04/10/2019  Đầu 5– Đuôi 1 Win Đầu Đuôi 1 
03/10/2019  Đầu 4- Đuôi 4 Miss
02/10/2019  Đầu 5- Đuôi 9 Miss
01/10/2019  Đầu 7- Đuôi 9 Miss
30/09/2019  Đầu 9- Đuôi 3 Miss
29/09/2019  Đầu 2– Đuôi 4 Win Đầu 2  Đuôi 4
28/09/2019  Đầu 1– Đuôi 6 Win Đầu 1  Đuôi 6
27/09/2019  Đầu 2- Đuôi 5 Miss
26/09/2019  Đầu 6- Đuôi 8 Miss
25/09/2019  Đầu 3- Đuôi 3 Miss
24/09/2019  Đầu 2– Đuôi 0 Win Đầu 2 
23/09/2019  Đầu 2– Đuôi 5 Win Đầu 2 
22/09/2019  Đầu 3- Đuôi 8 Miss
21/09/2019  Đầu 5- Đuôi 9 Miss
20/09/2019  Đầu 7– Đuôi 8 Win Đầu 7
19/09/2019  Đầu 2– Đuôi 9 Win Đầu 2
18/09/2019  Đầu 4– Đuôi 6 Win Đầu Đuôi 6    
17/09/2019  Đầu 8- Đuôi 6 Miss
16/09/2019  Đầu 6- Đuôi 7 Win Đuôi 7    
15/09/2019  Đầu 1- Đuôi 8 Miss
14/09/2019  Đầu 4– Đuôi 6 Win Đầu 4   
13/09/2019  Đầu 6- Đuôi 2 Win Đuôi 2   
12/09/2019  Đầu 1– Đuôi 7 Win Đầu Đuôi 7   
11/09/2019  Đầu 4– Đuôi 1 Win Đầu Đuôi 1   
10/09/2019  Đầu 3- Đuôi 2 Miss
09/09/2019  Đầu 7- Đuôi 3 Win Đuôi 3   
08/09/2019  Đầu 0- Đuôi 1 Miss
07/09/2019  Đầu 0- Đuôi 8 Miss
06/09/2019  Đầu 1– Đuôi 7 Win Đầu Đuôi 7  
05/09/2019  Đầu 5– Đuôi 9 Win Đầu 5  
04/09/2019  Đầu 9- Đuôi 4 Win Đuôi 4  
03/09/2019  Đầu 3- Đuôi 0 Miss
02/09/2019  Đầu 6- Đuôi 4 Miss
01/09/2019  Đầu 9– Đuôi 4 Win Đầu 9 
31/08/2019  Đầu 4- Đuôi 0 Win Đuôi 0 
30/08/2019  Đầu 3- Đuôi 4 Miss
29/08/2019  Đầu 7– Đuôi 3 Win Đầu Đuôi 3
28/08/2019  Đầu 5- Đuôi 8 Miss
27/08/2019  Đầu 1- Đuôi 9 Miss
26/08/2019  Đầu 5- Đuôi 3 Win Đuôi 3   
25/08/2019  Đầu 3- Đuôi 7 Miss
24/08/2019  Đầu 4- Đuôi 9 Miss
23/08/2019  Đầu 0- Đuôi 8 Miss
22/08/2019  Đầu 4- Đuôi 5 Miss
21/08/2019  Đầu 6- Đuôi 7 Win Đuôi 7  
20/08/2019  Đầu 4- Đuôi 7 Miss
19/08/2019  Đầu 8– Đuôi 6 Win Đầu
18/08/2019  Đầu 3- Đuôi 6 Miss
17/08/2019  Đầu 2- Đuôi 7 Miss
16/08/2019  Đầu 6- Đuôi 8 Miss
15/08/2019  Đầu 3- Đuôi 9 Miss
14/08/2019  Đầu 7- Đuôi 8 Miss
13/08/2019  Đầu 3- Đuôi 3 Miss
12/08/2019  Đầu 2- Đuôi 4 Miss
11/08/2019  Đầu 3- Đuôi 4 Miss
10/08/2019  Đầu 4– Đuôi 0 Win Đầu Đuôi 0  
09/08/2019  Đầu 8- Đuôi 9 Miss
08/08/2019  Đầu 7- Đuôi 9 Miss
07/08/2019  Đầu 7- Đuôi 6 Win Đuôi 6 
06/08/2019  Đầu 4– Đuôi 8 Win Đầu 4  Đuôi 8 
05/08/2019  Đầu 7- Đuôi 1 Win Đuôi 1 
04/08/2019  Đầu 7- Đuôi 8 Miss
03/08/2019  Đầu 3– Đuôi 2 Win Đầu 3 
02/08/2019  Đầu 8– Đuôi 4 Win Đầu 8 
01/08/2019  Đầu 5– Đuôi 6 Win Đầu 5 Đuôi 6 
31/07/2019  Đầu 3- Đuôi 0 Win Đuôi 0 
30/07/2019  Đầu 5– Đuôi 6 Win Đầu 1 
29/07/2019  Đầu 1– Đuôi 6 Win Đầu 1 
28/07/2019  Đầu 0– Đuôi 8 Win Đầu 0 Đuôi  
27/07/2019  Đầu 1- Đuôi 1 Miss
26/07/2019  Đầu 2– Đuôi 0 Win Đầu 2 Đuôi 0 
25/07/2019  Đầu 8– Đuôi 2 Win Đầu 8 Đuôi 2 
24/07/2019  Đầu 4- Đuôi 1 Win Đuôi 1 
23/07/2019  Đầu 0- Đuôi 0 Miss
22/07/2019  Đầu 9– Đuôi 8 Win Đầu Đuôi 8           
21/07/2019  Đầu 4– Đuôi 5 Win Đầu Đuôi 5           
20/07/2019  Đầu 3- Đuôi 4 Miss
19/07/2019  Đầu 6- Đuôi 5 Miss
18/07/2019  Đầu 9- Đuôi 5 Miss
17/07/2019  Đầu 0– Đuôi 9   Win Đầu Đuôi 9          
16/07/2019  Đầu 7- Đuôi 7    Miss
15/07/2019  Đầu 8- Đuôi 8    Miss
14/07/2019  Đầu 0– Đuôi    Win Đầu Đuôi 2         
13/07/2019  Đầu 9– Đuôi    Win Đầu Đuôi 7         
12/07/2019  Đầu 4- Đuôi 4 Miss
11/07/2019  Đầu 1- Đuôi 1 Miss
10/07/2019  Đầu 6 Đuôi 6 Win Đầu 6 Đuôi 6   
09/07/2019  Đầu 9 Đuôi 0 Win Đầu 9 Đuôi   
08/07/2019  Đầu 8 Đuôi 8 Win Đầu 8 
07/07/2019  Đầu 3- Đuôi 8 Miss
06/07/2019  Đầu 9 Đuôi 7 Win Đầu Đuôi 7         
05/07/2019  Đầu 4- Đuôi 6 Miss
04/07/2019  Đầu 2 Đuôi 2 Win Đầu 2
03/07/2019  Đầu 9- Đuôi 4 Miss
02/07/2019  Đầu 4- Đuôi 3 Miss
01/07/2019  Đầu 6- Đuôi 4 Win Đuôi 4          
30/06/2019  Đầu 2 Đuôi 2 Win Đầu 2  Đuôi 2          
29/06/2019  Đầu 3 Đuôi 4 Win Đầu 3  Đuôi 4          
28/06/2019  Đầu 7 Đuôi 3 Win Đầu 7  Đuôi 3          
27/06/2019  Đầu 3- Đuôi 6 Win  Đuôi 6          
26/06/2019  Đầu 3- Đuôi 4 Win 
25/06/2019  Đầu 6 Đuôi 8 Win Đầu 6 Đuôi 8         
24/06/2019  Đầu 2- Đuôi 6 Miss
23/06/2019  Đầu 7- Đuôi 8 Miss
22/06/2019  Đầu 0 Đuôi 4 Win Đầu 0 Đuôi 4        
21/06/2019  Đầu 8 Đuôi 6 Win Đầu 8 Đuôi 6        
20/06/2019  Đầu 6- Đuôi 6 Miss
19/06/2019  Đầu 7- Đuôi 6 Miss
18/06/2019  Đầu 8- Đuôi 8 Win Đuôi 8  
17/06/2019  Đầu 7 Đuôi 3 Win Đầu 7  
16/06/2019  Đầu 7 Đuôi 7 Win Đầu 7 Đuôi 7      
15/06/2019  Đầu 0 Đuôi 7 Win Đầu 0      
14/06/2019  Đầu 0 Đuôi 1 Win Đầu 0 Đuôi 1       
13/06/2019  Đầu 8- Đuôi 8 Miss
12/06/2019  Đầu 9 Đuôi 2 Win Đầu 9
11/06/2019  Đầu 1 Đuôi 4 Win Đầu 1 Đuôi 4      
10/06/2019  Đầu 9 Đuôi 7 Win Đầu 9 Đuôi 7      
09/06/2019  Đầu 6- Đuôi 6 Miss
08/06/2019  Đầu 7 Đuôi 8 Win Đầu 7 
07/06/2019  Đầu 7 Đuôi 3 Win Đầu 7 Đuôi 3     
06/06/2019  Đầu 8- Đuôi 8 Miss
05/06/2019  Đầu 6 Đuôi 7 Win Đầu 6 Đuôi 7    
04/06/2019  Đầu 8 Đuôi 6 Win Đầu 8 Đuôi 6   
03/06/2019  Đầu 5- Đuôi 3 Win Đuôi  
02/06/2019  Đầu 4- Đuôi 7 Win Đuôi  
01/06/2019  Đầu 9 Đuôi 1 Win Đầu 9 Đuôi